Parametre reproduktorov
Výber vhodného reproduktora

Basový reproduktor
Výškový reproduktor

Úvod

Možno aj niekto z vás sa už pokúšal amatérsky si vyrobiť disco aparatúru? Skúsil som to aj ja. Avšak dáte mi za pravdu, že to nie je žiadna hračka. Zohnať ucelenú publikáciu o reproboxoch a reproduktoroch, ktorá by zahŕňala teóriu aj praktické rady, je takmer nemožné. A takú som sa práve pokúsil vytvoriť.

1. Parametre uvádzané pri reproduktoroch

1.1 Menovitý šumový (sínusový) výkon [RMS]

Udáva, akým dlhodobým trvalým výkonom môžete reproduktor zo zosilňovača zaťažovať bez toho aby došlo k poškodeniu reproduktora. Reproduktor je testovaný pre daný výkon tak, že na vstup reproduktora sa privedie elektrické napätie odpovedajúcej veľkosti sínusovej frekvencie 1000Hz alebo jej harmonických v rozhu reproduktora pre ktorý je určený (pre basové reproduktory je to večšinou 100Hz). Tu si treba dávať pozor, lebo niektorý (čínsky) výrobcovia uvádzajú "RMS*" s poznámkou * pri -100°C, čiže tento výkon je v bežných podmienkach nereálny. Ináč by to mal byť výkon, ktorý reproduktor dlhodobo znesie pri 20°C .

1.2 Menovitý výkon [AES] (standard)

Je to podobný parameter ako menovitý šumový výkon. Na rozdiel od menovitého šumového výkonu je reproduktor pri testoch zaťažovaný zhlukom harmonických frekvencii v celom frekvenčnom rozsahu reproduktora, pri teplote okolitého prostredia 20°C počas dvoch hodín. Čiže reproduktor je menej namáhaný ako pri menovitom šumovom výkone. Odpovedá urovni napätia pri minimálnej impedancii reproduktora.

1.3 Menovitý hudobný výkon [MAX]

Je to podobný parameter ako menovitý šumový výkon. Na rozdiel od menovitého šumového výkonu je reproduktor pri testoch zaťažovaný zhlukom neharmonických frekvencii v celom frekvenčnom rozsahu reproduktora, pri teplote okolitého prostredia 20°C. Čiže reproduktor je oveľa menej namáhaný ako pri menovitom šumovom výkone. Pltí, že 100W[MAX] sa približne rovná 50-60W[RMS], čiže je o 40-50% nižší ako menovitý šumový výkon.

1.4 Maximálny hudobný výkon [*]

Je teoretický prepočítaná hodnota z menovitého hudobného výkonu za účelom oblbnúť zákazníka. Je často uvádzaný na reproduktoroch do auta. Väčšinou ju prepočítavajú podľa vzťahu: [*] = 2*[MAX]*?2.

1.5 Krátkodobý maximálny výkon [P.M.P.O]

Udáva, aký výkon reproduktor krátkodobé znesie po dobu 1s pri teplote -100°C. Je to absolútne nereálny vymyslený výkon. Je často uvádzaný na reproduktoroch určených k počítaču za účelom oblbnúť neznalého zákazníka a ohúriť ho obrovským uvádzaným výkonom. Dá sa z neho približne určiť aj skutočný menovitý šumový výkon vzťahom: [RMS] =0,05*[P.M.P.O].

1.6 Menovitá impedancia [Ohm]

Udáva, impedanciu (odpor) vinutia cievky v reproduktore. Reproduktory sa vyrábajú s impedanciou 4, 8, 16 prípadne 6 Ohm. Pri kúpe musíte dávať pozor, aby ste kúpili reproduktory so zhodnou impedanciou, pre akú je určený zosilňovač. Menovitú impedanciu zosilňovača nájdete buď priamo na výstupných svorkách na zadnej časti zosilňovača, alebo v návode. K zosilňovaču môžete však pripojiť aj reproduktory s vyššou impedanciou, než na akú je zosilňovač stavaný. Ale v tom prípade nevyužijete celý výkon zosilňovača. !!! NIKDY nesmiete pripojiť k zosilňovaču reproduktory s nižšou impedanciou, aká je menovitá impedancia zosilňovača!!! Mohlo by dôjsť k preťaženiu a zničeniu zosilňovača!!!

1.7 Rezonančná frekvencia [Fs]

Udáva prvú frekvenciu, pri ktorej dosahuje reproduktor prvé výkonové špičky. Čiže znamená, že nižšie frekvencie než je rezonančná frekvencia, hraje reproduktor utlmene alebo vôbec.

1.8 Menovitý frekvenčný rozsah [F] (prenosové pásmo)

Udáva, pre ktoré frekvencie je reproduktor určený. Ľudské ucho počuje frekvencie 20Hz - 20000Hz. To znamená, že pri výbere kombinácii reproduktorov musíme pokryť celé toto frekvenční pásmo.

1.9 Charakteristická citlivosť [SPL]

Tento pojem sa ťažko vysvetľuje. Ale udáva vlastne hlasitosť pri určitom zaťažení. Obvykle je udávaná pri výkone 1W a vzdialenosti 1m, čiže reproduktor je pripojený na sínusové napätie 2,825V (pre 8Ohm reproduktor) alebo 2V (pre 4 Ohm reproduktor) s frekvenciou 1000Hz. Pri výbere reproduktorov by mala byť citlivosť u basového, výškového aj stredového reproduktora rovnaká. Keď sú mierne rozdielne, tak bude sa možno musieť ich hlasitosť upraviť odpormi. Inak by sa mohlo napríklad stať, že výškový reproduktor bude hrať hlasnejšie než basový. Väčšinou ale tuto nerovnosť zatlmí reproduktorová výhybka.

1.10 Frekvenčná charakteristika

Je to závislosť citlivosti reproduktora od frekvencie.

Frekvenčná charakteristika basoého reproduktora

Frekvenčná charakteristika výškového reproduktora
BacK

2. Ako postopovať pri výbere reproduktora

2.1 Basový reproduktor:
Pri výbere basového reproduktora si najprv musíme položiť otázku, či to bude HiFi box alebo PROFI box. Ak to bude PROFI box, je potrebné vedieť koľko bude pásmový (subwoofer, 2.pásmový, 3.pásmový), ďalej je potrebné si vybrať priemer reproduktora a výkon. Pre univerzálne 2 a 3.pásmové boxy sa najčastejšie používa priemer 15", čiže 38 cm. Pre 2. pásmové boxy podla druhu použitia je sa bežne používajú 10"-15" (25-38cm) reproduktory. Čím väčší je priemer preproduktora tym lepšie ma podanie basov, ale reproduktory z menším priemerom zvyknú mať lvyššiu citlivost a lepšie podanie stredov. Výkon reproduktora je potrebné voliť podľa veľkosti ozvučovaného priestoru, podľa cenových možností a podľa výkonu zosilňovača - ak už mate nejaký (zbytočne by ste kúpili 600W basový reproduktor ak máte 200W zosilňovač a silnejší neplánujete kúpiť, lepšie je sa pobzerať po slabšom reproduktore z vysokou citlivosťou aspoň 98-99dB/W/m). V dnešnej dobe je problém určiť skutočný výkon reproduktora, lebo každý píše číslo, aké mu vyhovuje a najmä čo najväčšie (až na výnimky niektorých kvalitných značiek). No výkon možno odhadnúť pomocou niektorých charakteristických čŕt reproduktora. Všimnite si magnet, nemal by byť podozrivo malý. Pri 15" reproduktore a výkone 150-300W by mal mať min. 50 OZ - alebo aspoň 1,2 kg. Priemer magnetu cca 15 cm, samozrejme lepšie viac (65 OZ, 80 OZ), vzadu by mal mať vetrací otvor. Pri reproduktoroch s neodýmovým magnetom veľkosť a váhu magnetu neposudzujeme. Uloženie membrány by malo byť tvrdšie ako u HiFI, záves by mal byť tvrdý textilný alebo impregnovaný papier, nie pryžový alebo gumený (až na niektoré výnimky). Najviac o výkone vám aj tak povie priemer a materiál nosiča cievky, štandardne je cievka vinutá CuL (lakovaná meď)pripadne hliník, nosič cievky by nemal byť papier, štandardne hliník alebo kapton (najlepší materiál na cievky – má najlepší odvod tepla). Čím je priemer väčší, tým sa teplo lepšie rozloží, lepšie sa cievka chladí a preto reproduktor znesie väčší výkon. Najmenší priemer cievky u 15" reproduktora odporúčam 2" - čiže 50 mm. S takouto cievkou má štandardný reproduktor výkon max. cca 200W napr. Alphard HW1500, RW1500, Monacor SP-382PA

ak má reproduktor priemer cievky 2,5" - 65 mm, znesie max. cca 300W napr: Eminence DELTA 15, 18Sound 15W500

s priemerom cievky 3" - 75 mm znesie reproduktor max. 400-500W, napr.: 18Sound 15W600, 15MB700,

s priemerom cievky 4" - 100 mm znesie reproduktor viac než 450W (až do výkonu 1500W), napr.: 18Sound 15W1200, 15LW1401.

Pohľadom zboku rýchlo zistíte, aký je priemer cievky. Materiál koša je väčšinou oceľ. U kvalitnejších, samozrejme aj drahších je liaty z AL zliatiny, ta ma okrem pevnosti prednosti aj v lepšom odvode tepla napr.: Stageline SP 15-400PA.

Materiál membrány je väčšinou grafitovaná celulóza alebo celulóza s prímesou nejakých vlákien, ale je to vlastne papier. Ďalšími údajmi, potrebnými pri kúpe reproduktora a následnej stavbe boxu sú Citlivosť, Celkový činiteľ akosti Qts, Jednosmerný odpor Rdc, Ekvivalentný objem Vas, rezonančná frekvencia Fs, Impedancia. Citlivosť u profesionálnych reproduktorov by nemala byť menšia ako 94 dB/W/m, samozrejme radšej väčšia, typicky 98 až 103 dB/W/m. Ak je celkový činiteľ akosti menší ako 0,7 tak reproduktor je vhodný do basflexovej ozvučnice. Rezonančná frekvencia nám určuje od koľko Hz reproduktor hrá, čím je vyššia, tým je reproduktor stredovejší a tvrdší, typicky je u basových reproduktoroch 25-40 Hz, čím je ekvivalentný objem väčší, tým je reproduktor mäkší. No pre profi použitie by nemal byť príliš vysoký, najlepšie 100-350 litrov. Impedancia profesionálnych reproduktorov je typicky 8 Ohm, no vyrábajú sa aj 4 Ohm a 16 Ohm.
BacK

2.2 Výškový reproduktor

Pri výbere výškového reproduktora si najprv musíme taktiež položiť otázku, či to bude HiFi box alebo PROFI box. Ak to bude PROFI box, je potrebné vedieť od koľko Hz by mal hrať a podľa toho zvoliť správny typ reproduktora. Rezonančná frekvencia nesmie byť vyššia, ako deliaca frekvencia výhybky pre výškový reproduktor. Najlepšie by bolo, aby bola o oktávu nižšia. Citlivosť by mala byť podobná, ale lepšie väčšia ako u basového, u 3. pásmových boxov ako u basového a stredového, alebo môže byť väčšia. No potom ho treba vo výhybke správne utlmiť. Materiál membrány sa teraz najčastejšie používa titán, hliník, fenolit. Klasickým príkladom dobrého lacnejšieho výškového reproduktora je Tonsil GDWT 9/80, Beyma CP 16 alebo Alphard DT102.

Výškové reproduktory Alphard DT102 , DT201 a Stageline HT-30, HT-88

Väčší problém je pri výbere reproduktora do 2.pásmového boxu, kde stredo - výškový reproduktor prenáša širšie pásmo a samozrejme aj väčší výkon, často sa používa kombinácia horn + driver. Dobré a lacné drivery sú napr.: 18Sound XD120, Selenium D210Ti, Eminence ASD1001.


Drivery 18Sound ND2080, HD120 a horn (siréna)

V poslednej dobe sa na trhu objavilo veľké množstvo lacných PIEZO výškových reproduktorov, ktoré pracujú na inom systéme a majú niekoľko odlišností, ktoré je potrebné pri kúpe rozhodne vedieť! Najväčšou a na prvý pohľad viditeľnou odlišnosťou je, že nemajú magnet, čiže sú ľahké cca 100g. Je to preto, že pracujú na PIEZO systéme, čiže vo vnútri je keramická doštička, ktorá sa napätím deformuje. K nej je prilepená membrána ktorá potom vydá zvuk. S toho je zrejmé, že impedancia (ľudovo odpor) tohto reproduktora nebude 8 alebo 4 ohm (keďže tam nieje cievka a magnet), ale je čisto kapacitná (doštička je ako keramický kondenzátor) a je väčšia ako 1000 ohm. Z toho je jasné, že potom do reproduktora netečie veľký prúd a taktiež sa nezapájajú cez výhybku, je to zbytočné!. Ale je potrebné predradiť odpor cca 15-33 ohm/10-20W (pre ochranu zosilňovača) a pri väčších výkonoch (cca nad 100W) aj kondenzátor - pri napäťovom prerazení keramickej doštičky, keď sa dostane do stavu rezonancie, môže nastať skrat a odpor by nám mohol zničiť zosilňovač. Taktiež týmto kondenzátorom môžeme ovplyvniť citlivosť reproduktora (nie odporom), keďže tento reproduktor je vlastne kondenzátor, väčšinou sa tieto reproduktory tvária ako kondenzátor s kapacitou C=0,13 uF (130 nF). Z toho je zrejmé, že ak sa vám zdá, že výškový reproduktor silno hrá, predraďte mu menší kondenzátor, ak dáte kondenzátor rovnaký ako má kapacitu výškový reproduktor, tak na ňom budete mať polovičné napätie, bude hrať slabšie. Ďalej je potrebné povedať, že piezo výškové reproduktory majú trocha horší zvuk. No nepotrebujú výhybku, ich cena a to, že ak neprekročíte ich dovolené napätie(väčšinou 35 Vac) sa nezničia, ich robia veľmi populárnymi. Sú vhodné na poloprofesionálne použitie. Ich použitie však doporučujem iba v totálnej núdzi, lebo maju otrasny piskľavý a skreslený zvuk, ak sa to vobec zvukom da nazvať.


Piezo elektrické reproduktory Alphard 45, 510, 714

Schéma zapojenia 2. pásmového a 3. pásmového reproboxu s piezo výškami

Záver

Verím že moje rady pomôžu aj vám pri výbere vhodných reproduktoroch.
BacK